Friday, May 11, 2012

Skype ครองแชมป์เจ้าตลาดการสื่อสารระหว่างประเทศปี 2010

มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันสำหรับ Skype บริการสื่อสารด้านเสียงระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก โดยผลสำรวจจากบริษัท TeleGeography ระบุว่า อัตราการขยายตัวของบริการการโทรรระหว่างประเทศจาก Skype เมื่อปี 2009 จนประสบความสำเร็จมากๆ ในปี 2010 นั้นโตขึ้นถึง 45 พันล้านนาที หรือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่ให้บริการด้านนี้ทั่วโลก
โดยอัตราขยาย ตัวสำหรับการสื่อสารรระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นราว 4% ในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น 413 พันล้านนาที ซึ่งถ้าเราพิจารณาเฉพาะจากตัวเลขเพียงอย่างเดียว ก็ดูเหมือนว่าตลาดกำลังไปได้สวย แต่แท้จริงแล้วอัตราดังกล่าวลดลงมากถึง 5% เมื่อปี 2009 และลดลงเฉลี่ย ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม