Monday, April 16, 2012

Windows 8 จะมี Welcome Screen แบบใหม่

หลังจากที่ไมโครซอฟท์ได้เริ่มแจกจ่าย Windows 8 รุ่นทดสอบให้กับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ (OEM) บางราย ทำให้มีข้อมูล Windows 8 หลุดออกมามากมายบนอินเทอร์เน็ต ดังนี้ ภาพพื้นหลังใหม่ การปรับเปลี่ยนทาสก์บาร์ และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) แบบใหม่ อาจเหมือนกับ Windows 7 ขณะในช่วงเบต้าที่จะมีภาพพื้นหลังหน้าจอเป็นภาพปลากัดไทย สำหรับ Winodws 8 M3 รุ่นทดสอบนี้ก็เช่นเดียวกันที่มีภาพพื้นหลังใหม่ออกมา (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้นั้นยังเป็นความลับอยู่ค่อนข้างมาก แต่จากธีมการแสดงผลแบบ Aero จะเห็นว่ามี ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม