Thursday, May 24, 2012

มาอ่านออกเสียงคำว่า “ASUS” ให้ถูกต้องกันเถอะ!

เป็นที่ถกเถียงกันมานานทั้งในเมืองนอกและเมืองไทยว่า ASUS นั้นออกเสียงว่าอย่างไร ซึ่งแต่ละคนก็จะออกเสียงตามถนัดไม่ว่าจะเป็น /เอ-ซัส/ /อะ-ซัส/ /อะ-ซุส/ /อัส-ซุส/ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งคนของ ASUS เองก็ยังออกเสียงไม่เหมือนกัน! (เห็นได้จากงานคอมหลายๆ งาน) เพื่อเป็นการลดความสับสน ทาง ASUS เลยออกประกาศการออกเสียงที่ถูกต้องว่า /เอ-ซุส/ ซึ่งเป็นการตัดคำมาจากชื่อเดิมของบริษัทคือ pegasus นั่นเอง ว่าแล้วก็มาฝึกออกเสียงกับวีดีโอประกอบหลังข่าวกันครับ

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม