Saturday, May 26, 2012

หลังปี 2015 ช่องต่อจอภาพแบบ VGA จะหายไป!

หลายบริษัทใหญ่ในโลกเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย AMD, Dell, Intel, Lenovo, Samsung และ LG ตกลงปลงใจเลิกและไม่สนับสนุนการส่งข้อมูลไปใช้ในการแสดงผลผ่านสาย VGA หลังปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) หรือหลังจากนี้อีกประมาณ 5 ปีกว่าๆ VGA เป็นการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกซึ่งใช้มานานกว่า 20 ปีแล้ว ในขณะนี้เราก็มีเทคโนโลยี DisplayPort หรือ HDMI ซึ่งทั้งสองวิธีที่จะนำมาทดแทนนั้นมีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานที่ดี กว่า ขนาดที่เล็กกว่า ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม