Thursday, May 24, 2012

3DMark 11 Build 1.0.1 โปรแกรมทดสอบความเร็วของการ์ดจอยอดนิยม

3DMark 11 Build 1.0.1 คือโปรแกรมประเภท Benchmark  การ์ดจออีกโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มห้องแล็ปต่างๆ ไม่ว่าจะแล็ปตนิตยสารและแล็ปของเว็บไซต์ที่ทดสอบประสิทธิภาพฮาร์แวร์ก็ตาม ทั้งนี้เพราะ 3DMark มีความสามารถในการดึงเอาความสามารถของการ์ดจอที่มีเทคโนโลยีต่างๆ ภายในออกมาแสดงเป็นภาพให้เราเห็นในแบบ 3D อีกทั้งยังวัดผลคะแนนออกมาเป็นตัวเลขให้เราได้ทราบว่าประสิทธิภาพของการ์ดจอเรานั้นดีมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ

you will find six tests in 3DMark 11, all completely new. The four graphics tests use advanced ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม