Thursday, May 17, 2012

จะดูหนังหรือฟังเพลงต้อง K-Lite Codec Pack Full 6.7.0 เท่านั้น

K-Lite Codec Pack Full 6.7.0 โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง ที่มีขนาดเล็ก ไม่กินแรงเครื่องที่สำคัญมันรองรับการเล่นไฟล์มัลติมิเดียร์แทบทุกประเภทใน โลกไม่ ว่าจะง่ายสุดตั้งแต่การรับชม ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม