Thursday, May 17, 2012

5 เทคโนโลยีที่เป็นจริงได้ในปี 2015

ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ได้สอบถามความเห็นจากนักวิจัยของตัวเอง 3,000 คนว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มีโอกาสเป็นจริงได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า คำตอบ 5 อันดับแรกได้แก่ มือถือที่แสดงภาพโฮโลแกรมของคู่สนทนาได้,แบตเตอรี่พลังงานอากาศ,ระบบทำความร้อนในอาคารที่ใช้ความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์,,ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถพยากรณ์สภาพจราจรได้แม่นยำ,การส่งข้อมูลสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวด้วยมือถือ-อุปกรณ์พกพา ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจระบบได้มากขึ้น
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม