Monday, June 18, 2012

system Mechanic 10.1.0.27 โปรแกรมซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

method Mechanic 10.1.0.27 โปรแกรมซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หรือ ช่วยแก้ปัญหาอาการแฮ็ง ค้าง  Error ของ Windows ที่ไม่ทราบสาเหตุ ช่วย Fix จุดเสียหายของครัสเตอร์บนฮาร์ดดิสก์ ลบไฟล์ขยะ ไฟล์ไร้สาระที่สาระพัดโปรแกรมต่างๆ สร้างขึ้น เร่งความเร็วในการบูท Windows แบ็กอัพรีจีสเตอร์ของ Windows เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม