Monday, June 18, 2012

Spyware Terminator 2.8.0.1 Beta ช่วยป้องกันสปายแวร์

Spyware Terminator 2.8.0.1 Beta โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และกำจัดสปายแวร์ที่มีขนาดเล็กใช้ทรัพยากรณ์น้อยพร้อมมีระบบป้องกันไวรัสแบบ real-time (ตรวจทุกอย่างที่ทำกับคอมพ์) สามารถค้นหา spyware ได้รวดเร็ว รองรับเมนูแบบหลายภาษา สามารถอัพเดทออนไลน์ได้ฟรีจากเว็บของตัวโปรแกรมเอง และยังสามารถตั้งเวลาแสกนไวรัสได้ด้วยครับ.


Millions of users worldwide rely on Spyware ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม