Saturday, June 2, 2012

Facebook Profile เน้นแสดงรูปภาพและความสัมพันธ์มากขึ้น

Facebook เปิดตัวหน้า Profile แบบใหม่ เปลี่ยนจากของเดิมที่เป็นตัวหนังสือเรียงๆ กันว่าเราเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน ฯลฯ มาเน้นการใช้รูปภาพอธิบายข้อมูลมากขึ้น สิ่งแรกที่เปลี่ยนไปใน Profile แบบใหม่คือด้านบนสุดของหน้า จากเดิมที่ข้อมูลส่วนตัว (เช่น การศึกษา บ้านเกิด ที่อยู่) ทำเป็น bullet list เรียงลงมา ก็จะนำข้อความนี่มาต่อกันเป็นบรรทัดเดียว และเพิ่มรูปภาพ thumbnail ที่เราถูกแท็กเอาไว้อีก 5 ภาพ ส่วนของประวัติการทำงานหรือประวัติการเรียน เราสามารถใส่ข้อมูลว่าเราร่วมงาน ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม