Monday, June 18, 2012

ข้อมูลเพิ่มเติมของ Microsoft Office 365

Microsoft Workplace 365 เป็นโปรเจ็กล่าสุด ซึ่งจะเป็นชุดผลิตภัณฑ์บวกบริการแบบครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการ ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานในสำนักงาน ซึ่งคาดจะมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้านี้ โดยไมโครซอฟท์ ได้เริ่มขั้นตอนของการทดสอบกับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรบางแห่งกว่า 6 หมื่นองค์กรที่กำลังรอการทดสอบ ในระหว่างนี้ไมโครซอฟท์ได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสินค้าและขยายกลุ่ม ของการทดสอบให้กว้างขึ้น ทั้งในระดับเดียวกันและองค์กรที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น โดย Microsoft Workplace 365 นั้น จะเป็นการรวมร่างของผลิตภัณฑ์เดิมหลายตัว ได้แก่ Microsoft Workplace 2010 expert Plus, Microsoft Exchange Online, Microsoft ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม