Tuesday, December 11, 2012

FileZilla v3.3.5 RC1 โปรแกรมอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บจำนวนมากผ่าน FTP

FileZilla v3.3.5 RC1 โปรแกรมประเภท FTP (File Transfer Protocol) สำหรับเอาไว้อัพโหลดไฟล์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตจำนวนมากๆ โดยแต่ก่อนนั้นจะนิยมใช้กันเฉพาะกลุ่มคนทำเว็บ (webmaster) แต่ในปัจจุบันการโอนถ่ายไฟล์ออนไลน์มีความจำเป็นมากขึ้น เยอะขึ้น และใหญ่ขึ้นมาก จึงนิยมเป็นที่แพร่หลายแม้แต่ residence user เองก็ใช้กัน เช่น ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม