Tuesday, December 11, 2012

คอมพ์เร็วแค่ไหนใช้ SiSoftware Sandra SP3 17.15.2011.1 วัดได้

SiSoftware Sandra Lite 2011 SP3 17.15.2011.1 โปรแกรมวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่องด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม