Thursday, July 19, 2012

PC Wizard 2010.1.96 โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์

PC Wizard 2010.1.96 เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ และใช้ตรวจหาของฮาร์ดแวร์ หรือองค์ประกอบทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น แสดงความเร็วซีพียู แสดงขนาดของแรมที่เป็นจริง ขนาดของฮาร์ดดิสก์ ความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ แต่ฟังก์ชั่นเด่นของ PC Wizard นั้นหลักๆ จะอยู่ที่ความสามารถในการ Benchmark ระบบคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ ได้แทบทั้งหมด เช่น ประสิทธิภาพ CPU ประสิทธิภาพการทำงานของแคช ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม