Thursday, July 19, 2012

WinSnap 3.5.4 โปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอคอมพ์ออกมาเป็นภาพ

WinSnap 3.5.4 โปรแกรมจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อนำภาพที่ปรากฏที่หน้าจอคอมพ์ของเรา ไปใช้โพสในเว็บหรือใช้ประกอบรายงานต่างๆ ตัว โปรแกรมเองสามารถปรับแต่งให้ลดขนาดภาพได้ ใส่ลายน้ำได้เองเมื่อบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ และใส่เอ็ฟเฟ็กต่างๆ ได้อีกด้วยครับ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเอาภาพหน้าจอคอมพ์ไปโพสในเว็บบอร์ด และนักศึกษาที่ทำโปรเจคเกี่ยวกับซอฟแวร์ที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการนำเสนอ รายงานที่ต้องเอาภาพตัวอย่างหน้าตาโปรแกรมนำเสนอให้กับอาจารณ์ดูครับ
WinSnap is very a little enhancement utility for taking and editing screenshots. standard features ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม