Thursday, July 19, 2012

FaceBook แก้ข้อผิดพลาดครั้งใหญ่และได้ทำการปิดบัญชีปลอม

ทีมงานเฟซบุ๊คได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อวาน นี้ หลังจากมีการร้องเรียนถึงปัญหาผู้ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหลายชื่อ บัญชีไม่ทราบจำนวนไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยตัวแทนจาก เฟซบุ๊คได้กล่าวในอีเมลว่า เมื่อช่วงเช้าของวานนี้ เราได้ตรวจพบบัคในระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและปิดการใช้งานชื่อบัญชีปลอม ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ผู้ใช้งานกลุ่มเล็กๆถูกปิดการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม โดยทางทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทำการ reactivating ให้กับผู้ใช้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้ใช้ที่ร้องเรียนปัญหาบนเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์เข้ามาส่วนใหญ่มักจะเป็น เพศหญิง โดยจะมีผู้ชายบางส่วนที่เข้ามาร้องเรียนปัญหาแทนเพื่อนหญิงหรือแฟนสาว โดยพวกเขาต่างกล่าวว่า พวกเขาถูกร้องขอให้มีการตรวจไอดีจากรัฐบาลเพื่อยืนยันตน เพื่อให้สามารถเข้าใช้ชื่อบัญชีเดิมของตนได้อีกครั้ง โดยตัวแทนจากเฟซบุ๊คได้กล่าวอีกว่า เมื่อทางเราตรวจจับชื่อบัญชีปลอม เราจะขอให้เจ้าของเข้ามาเพื่อยืนยันตน และในกรณีที่หายากมาก ซึ่งไม่มีรูปแบบอื่นที่เป็นไปได้ในการตรวจสอบ ทางเราจะร้องขอให้เจ้าของเข้ามายืนยันด้วย ID ที่ถูกต้อง ซึ่งตัวบัคนี้จะส่งผลต่อระบบในส่วนของการใช้ประเภทของการตรวจสอบนี้ โดยตัวแทนปฏิเสธที่จะกล่าวถึงจำนวนชื่อบัญชีที่ได้รับผลกระทบ โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม