Wednesday, April 18, 2012

แต่งแรมให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วย SuperRam 6.3.28.2011

SuperRam 6.3.28.2011 เป็นโปรแกรมที่จะเข้ามาจัดการบริหารการใช้แรมให้สามารถ ใช้งานได้สมบูรณ์ มากขึ้น โดยเฉพาะท่านที่มีแรมน้อยๆ ควรหาซอฟแวร์ นี้ มาใช้เพราะมันจะคอยตรวจจับว่ามีอะไรใหมไม่ได้ใช้ งั้นฉันยก เลิกเธอออกจากการจับจองแรมนะ ทำให้แรมมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะรองรับซอฟแวร์อื่นๆ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม