Monday, April 30, 2012

doPDF 7.1.359 โปรแกรมแปลงไฟล์ Word เป็น PDF แบบง่ายๆ

doPDF 7.1.359โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF ฟรีสำหรับการใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ โดย doPDF จะสร้างไฟล์ PDF ด้วย การเลือกคำสั่ง “สั่งพิมพ์” จาก โปรแกรมประยุกต์อย่างใดๆ ด้วยคลิกเดียวเท่านั้น โดยมันสามารถแปลงเอกสาร ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม