Saturday, April 21, 2012

SuperRam 6.3.7.2011 ช่วยปรับแต่งแรมให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

SuperRam 6.3.7.2011 เป็นโปรแกรมที่จะเข้ามาจัดการบริหารการใช้แรมให้สามารถ ใช้งานได้สมบูรณ์ มากขึ้น โดยเฉพาะท่านที่มีแรมน้อยๆ ควรหาซอฟแวร์ นี้ มาใช้เพราะมันจะคอยตรวจจับว่ามีอะไรใหมไม่ได้ใช้ งั้นฉันยก เลิกเธอออกจากการจับจองแรมนะ ทำให้แรมมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะรองรับซอฟแวร์อื่นๆ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม