Friday, April 20, 2012

Download Accelerator Plus 9.6.0.6 โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด

Download Accelerator Plus 9.6.0.6 หนึ่งในโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดที่อ้างว่าช่วยให้ดาวน์ โหลดได้เร็วขึ้น 300% ด้วยรูปแบบการหั่นไฟล์ใหญ่ๆ เป็นชิ้นเล็กๆ แล้ว ทยอยส่งมาที่ละมากๆ ซึ่งในปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยมทำกันมากครับ ถึงกับบางซอฟแวร์อ้างว่าช่วยให้โหลดได้เร็วขึ้นถึง 500% เลยทีเดียว


Download Accelerator Plus is a file download accelerator ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม