Friday, April 20, 2012

Dictionary .World wide web 3.2.4091 โปรแกรมแปลภาษาแจกฟรี

Dictionary .Internet 3.2.4091 เป็นซอฟแวร์แปลภาษาที่ดึงเอาความสามารถของ Google Translate มาใช้งาน กล่าวคือหากเราพิมพ์คำที่ต้องการแปลลงไปมันจะ ไปดึงคำแปลจากอินเทอร์เน็ตมาแสดงหรือพูดง่ายๆ ว่า ฐานข้อมูลของคำแปลจะอยู่บน server ของ Google นั่น เองครับ ทั้งนี้มันสามารถแปลได้แบบคำๆ เดียว หรือแบบทั้งประโยคก็ได้ แปลทั้งเว็บก็ได้ (ใส่ URL เว็บลงไป) พร้อมกับรองรับไฟล์เอกสาร txt, ini,log และ inf ด้วยครับ.

ตัวโปรแกรมดูง่ายสบายตา

พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการแปลลงไปแล้วเคาะ Enter

ตัวโปรแกรมจะค้นหาคำแปลจากเน็ตมาให้แบบในภาพนี้ครับ
Dictionary ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม