Wednesday, April 18, 2012

ออสเตรเลียทำร่างกฏหมายห้ามโพสรูปไม่เหมาะสมลงเว็บไซต์

รัฐบาลออสเตรเลียใต้ หวังจะให้การโพสรูปภาพรุนแรงและไม่เหมาะสมบนโลกอินเทอร์เน็ต มีความผิดตามกฏหมาย โดยได้สั่งให้อัยการสูงสุด John Rau เดินหน้าร่างกฏหมาย ซึ่งถือว่าเป็นกฏหมายฉบับแรกในออสเตรเลียที่ต้องการให้การโพสภาพของผู้อื่น บนโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตินั้นมีความผิด ซึ่ง Rau กล่าวว่า กฏหมายดังกล่าวได้ถูกร่างขึ้นเพื่อเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ที่เผยแพร่ภาพวีดีโอ ของตนเองที่มีความรุนแรงและเสื่อมเสีย ซึ่งส่วนใหญ่การกระทำดังกล่าวมักมาจากวัยรุ่น ทั้งนี้ Rau ยังกล่าวว่า รัฐบาลต้องการที่จะโจมตีแฟชั่นการกระทำอันน่ารังเกียจเหล่านี้ ทั้งวีดีโอที่มีความรุนแรง และการกระทำที่เสื่อมเสีย รวมถึงการโพสรูปขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความรบกวนและสร้างความเสียหายให้กับเหยื่อ ที่ไม่รู้เรื่อง ซึ่งเราก็เชื่อว่าผู้ที่สร้างภาพเหล่านี้ควรจะได้รับบทลงโทษอย่างรุนแรง และการพิพากษาชี้ขาด รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่งกับความผิดเหล่านั้น ก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย สำหรับกฏหมายดังกล่าวจะขยายไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ตัวอย่างเช่น ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม