Monday, April 16, 2012

คอมพิวเตอร์นายกออสเตรเลียถูกแฮ็ก!!

หน่วยข่าวกรองออสเตรเลียได้รับแจ้งจาก CIA และ FBI ว่าคอมพิวเตอร์ของ Julia Gillard นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม อาจจะถูกแฮ็ก และอีเมลนับพันฉบับอาจจะรั่วไหลไปแล้ว ซึ่งตอนนี้หน่วยข่าวกรองฯ ก็กำลังสอบสวนอยู่ครับ ข่าวบอกว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นที่คอมพิวเตอร์ในรัฐสภาและที่ระบบอีเมลของรัฐสภา ซึ่งมีความปลอดภัยน้อยกว่าระบบอีเมลระหว่างกระทรวง และเป้าหมายอาจจะอยู่ที่ข้อมูลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลีย ผมกำลังพยายามไม่นึกถึงท่าน ๆ ในรัฐสภาไทยนะ
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม