Thursday, April 5, 2012

รัสเซียเตรียมทดสอบตู้ ATM ติดเครื่องตรวจจับเสียง!!

Sberbank ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย และถือหุ้นส่วนใหญ่โดยรัฐบาล กำลังเตรียมการทดสอบ เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติหรือเอทีเอ็ม ที่มาพร้อมกับเครื่องตรวจจับการโกหกเพื่อป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิตของ ลูกค้า โดยตู้เอทีเอ็ม รุ่นใหม่นี้ จะมาพร้อมกับความสามารถในการแสกนหนังสือเดินทาง บันทึกลายนิ้วมือ รวมถึงการถ่ายภาพสามติสำหรับการจดจำใบหน้า อีกทั้งจะมีการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์เสียง เพื่่อช่วยในการประเมินว่าเป็นบุุคคลเจ้าของบัตรจริง พร้อมตอบคำถามที่เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน สำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียง ถูกพัฒนาขึ้นจากสถาบัน Speech Technology Center โดย Dmitri V. Dyrmovsk ผู้อำนวยการศูนย์สำนักงานมอสโคว์ อธิบายแก่แหล่งข่าวว่า ระบบใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการเก็บข้อมูลตัวอย่างของการบันทึกเสียงผู้ ต้องหาที่กำลังโกหกระหว่างถูกตำรวจสอบสวน ด้าน Victor ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม