Wednesday, April 11, 2012

Active Desktop Calendar 7.95 ปฏิทินสวยๆ บนจอคอมพ์

Active Desktop Calendar 7.95 Build 110509 ช่วยให้ไม่ต้องหันไปมองปฏิทินให้ปวดคออีกแล้วครับถ้าเราเอาปฏิทินนั้นมาใส่ไว้บน พื้นหลังจอคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วด้วย…โปรแกรม Active Desktop Calendar ที่นอกจากจะเป็นปฏิทินสวยๆ พร้อมพื้นหลังวิวต่างๆ ได้แล้วมันยังทำนัดหมายและ note ต่างๆ ไว้บนหน้าจอได้อีกด้วย
This fully customizable calendar with notes, tasks, alarms and contacts ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม