Friday, August 24, 2012

Apple iTunes 10.1 โปรแกรมฟังเพลงอัพโหลดเพลงสำหรับ iPhone&iPod

Apple iTunes 10.1โปรแกรมสารพัดประโยชน์จาก Apple ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องเล่น MP3 รุ่น iPod แม้แต่มือถือ iPhone ก็ต้องใช้โปรแกรมนี้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพ์ โดย iTunes จะทำหน้าที่ในการอัพโหลดเพลงจากคอมพ์ลงไปที่ iPod/iPhone และช่วยลบเพลง ทำรายการเพลง ดึงภาพประกอบเพลง ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม