Friday, May 11, 2012

ยอดขายเกมส์ Wii ร่วง!…แต่ Xbox 360 โตขึ้น

นักวิเคราะห์จากบริษัท Webbush ประเมินยอดขายฮาร์ดแวร์เกมในเดือนธันวาคม 2010 ว่า Wii ยังนำที่ 2.6 ล้านเครื่อง ตามด้วย Xbox 360 ที่ 2.5 ล้านเครื่อง และ PS3 ที่ 1.2 ล้านเครื่อง แต่ถ้าเทียบกับยอดขายของเดือนธันวาคมปีก่อน ฮาร์ดแวร์โดยรวมมียอดขายลดลง 12% แบ่งเป็น Wii ตกลง 32%, PS3 ตกลง 12% ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม