Saturday, May 5, 2012

ผลสำรวจ : หลายคนหวง Wi-Fi ตัวเอง แต่อยากใช้ของคนอื่น

Wi-Fi Alliance ร่วมกับบริษัทวิจัย Wakefield research สำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้ Wi-Fi ในสหรัฐจำนวน 1,054 คนระหว่างเดือนธันวาคม 2010 พบผลที่น่าสนใจดังนี้ 40% บอกว่ายอมให้กุญแจบ้านกับคนอื่น มากกว่าจะยอมให้รหัสผ่าน Wi-Fi ของที่บ้าน,ประมาณ 25% รู้สึกว่าการแชร์ Wi-Fi เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแชร์แปรงสีฟัน, 32% ยอมรับว่าเคยพยายามล็อกอิน Wi-Fi ที่ไม่ใช่ของตัวเอง ตัวเลขนี้สูงขึ้นจาก 18% ในการสำรวจเดือนธันวาคม ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม