Friday, May 11, 2012

TweakVI 1.0 Build 11451 ปรับแต่ง Windows ให้เร็วดังใจ

TweakVI 1.0 Build 11451 โปรแกรมเร่งความเร็ว Windows หลายๆ เวอร์ชั่นให้เร็วขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้เราคุ้นเคยกันในชื่อโปรแกรม Tweak ต่างๆ นั่นเองครับ ทั้งนี้ TweakVI มีเครื่องมือที่มีความสามารถที่หลากหลาย เพราะนอกจากจะปรับแต่ง Windows ได้แล้วยังปรับแต่งโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกด้วยเช่น IE7.0 และโปรแกรมอืนๆ ที่แถมมาเป็น Windows Vista

TweakVI standard enables you to tweak and ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม