Wednesday, May 9, 2012

Rainmeter 1.4 Rev 698 Beta แต่งหน้าจอคอมพ์ด้วยมิเตอร์ต่างๆ

Rainmeter 1.4 Rev 698 Beta โปรแกรม gadget อีกประเภทหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมความสวยงามให้กับหน้าจอ windows ของเราด้วยมิเตอร์วัดค่าต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น มิเตอร์โชว์พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ มิเตอร์แสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ฯลฯ หรือแม้กระทั้งวัดอุณหภูมิในเขตจังหวัดของเรา ประเทศของเรา ก็ยังได้ด้วยการไปโหลดตัวมิเตอร์มาเพิ่มเข้าไปในตัวโปรแกรม แต่ที่ผมชอบที่สุดคือ มันจะเข้ามาเป็นตัวเสริมทำให้ windows มีลูกเล่นมากขึ้น เช่น ฝังเมนูเปิดเพลงที่เรียกเอาความสามารถของโปรแกรมฟังเพลงต่างๆ ที่มีอยู่แล้วมาใช้งาน ฝังไอค่อน firefox บนแถบโปรแกรมของมันเองแทนการเรียกผ่านไอค่อน และยังฝังโปรแกรมอื่นๆ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม