Friday, May 11, 2012

Orbit Downloader 4.0.0.6 โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด

Orbit Downloader 4.0.0.6 โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งที่ควรมีติดไว้ใน คอมพิวเตอร์ของท่านเพราะ โปรแกรมนี้มีความสามารถที่หลากหลายเช่น ช่วยให้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นจากการแบ่งไฟล์ให้ เล็กลงแล้วโหลดมาที่ละแพ็ค เก็ต สามารถดาวน์โหลดได้ต่อเนื่องแม้ คอมพ์จะแฮ็งไปแล้วหรือเกิดปัญหาขณะดาวน์โหลด ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม