Thursday, April 5, 2012

PeaZip 3.8 โปรแกรม ZIP ไฟล์ให้เล็กลงเวอร์ชั่นแจกฟรี!

PeaZip 3.8 โปรแกรมบีบไฟล์ให้เล็กลงหรือโปรแกรมบีบอัดไฟล์อีกหนึ่ง โปรแกรมที่ทำงาน เหมือน WinZip และ WinRAR รองรับไฟล์นามสกุล zip,rar,tar และ 7z จุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ ที่ขนาดที่เล็กมากเพียง 5 เมกกะไบต์ ทำงานรวดเร็วดี และที่สำคัญพัฒนามาจากกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ไม่หวังผลกำไร (open source) ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม