Wednesday, April 11, 2012

Partition Wizard 6.0 ลด-เพิ่มปรับแต่งพาทิชั่นของฮาร์ดดิสก์

Partition Wizard 6.0 โปรแกรมปรับแต่งพาทิชั่นของฮาร์ดดิสก์แบบกราฟิก เข้าใจง่าย ข้อมูลไม่ศูนย์หาย ใช้งานได้กับ Windows หลายเวอร์ชั่นรวมถึง Windows 7 รุ่นใหม่ด้วยครับ. Partition Wizard 6.0สามารถที่จะลดขนาดพาทิชั่น เพิ่มขนาดพาทิชั่น สร้างพาทิชั่นใหม่ ลบพาทิชั่นเก่า ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และคัดลอกฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก หรือจะเอาเฉพาะพาทิชั่นก็ได้ครับ โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเขา แล้วเขาจะส่งรหัสผ่านมาให้ทางอีเมล์ที่สมัครไปเท่านี้ก็ใช้ได้ยาวๆ แล้วจ้า.
Partition Wizard home Edition is a free ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม