Saturday, April 7, 2012

O&O Defrag 14.5.539 จัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ

OO Defrag 14.5.539 โปรแกรมที่ช่วยจัดการฮาร์ดดิสก์ให้ทำงานดีขึ้นทั้งนี้เพราะฮาร์ดดิสก์เมื่อเราใช้ไปนานๆ ข้อมูลก็จะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเหมือนการเข้าไปใช้งานห้องสมุดหรือการไปรื้อค้นหาข้อมูลต่างๆ ในชั้นหนังสือ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลช้าลงและส่งผลให้ประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์ลดลง ฉะนั้นจึงมีโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลที่เรียกว่าโปรแแกรม O O Defrag ออกมาทำหน้าที่นี้ ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมประเภทนี้ก็ได้แก่โปรแกรม Defraggler ซึ่งทำงานคล้ายๆ กับโปรแกรม defragmentation ทั่ว ไป แต่มันทำงานเร็ว มีระบบแสดงผลการทำงาน สามารถตั้งเวลาทำงานได้ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม