Saturday, April 21, 2012

Google ให้ผู้ใช้เลือกซ่อนผลการค้นหาจากเว็บที่ไม่ชอบได้

จากข่าวเก่าที่กูเกิลออก Chrome Extension เพื่อบล็อคเว็บขยะ วันนี้กูเกิลรวมความสามารถนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้นหาแล้ว โดยกูเกิลจะเปิดความสามารถนี้ให้แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น เพื่อไม่ให้รบกวนผลการค้นหาของคนอื่น ในช่วงแรกนี้จะเปิดให้กับผุ้ใช้ google.com ภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะทยอยเปิดให้ผู้ใช้โดเมนอื่นและภาษาอื่นในภายหลัง กูเกิลบอกว่าการบล็อคจะไม่มีผลต่อการจัดลำดับผลการค้นหา แต่ทางกูเกิลจะดูเนื้อหาของเว็บที่ถูกบล็อคเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับ อัลกอริทึมต่อไป
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม