Sunday, April 8, 2012

Google เพิ่มการค้นหาสายการบิน

กูเกิลเพิ่มฟีเจอร์ค้นหาสายการบินบนเว็บไซต์ของตัวเองแล้ว โดยพิมพ์คำค้นที่เกี่ยวกับ flight พร้อมเมืองต้นทางและปลายทาง กูเกิลจะแสดงสายการบินต่างๆ ในหน้าผลการค้นหาให้เรา ฟีเจอร์นี้มีในกูเกิลภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีก 9 ภาษา (ยังไม่มีภาษาไทย แต่มีข้อมูลสายการบินในประเทศไทยถ้าเข้า google.com ภาษาอังกฤษ ลองดูภาพประกอบ) ระบบการค้นหาสายการบินนี้ไม่ได้มาจาก บริษัท ITA Software ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสายการบิน ที่กูเกิลซื้อกิจการเมื่อปีที่แล้ว เพราะรัฐบาลสหรัฐเพิ่งอนุญาตให้ซื้อกิจการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กูเกิลสัญญาว่าจะนำเทคโนโลยีของ ITA มาใช้ปรับปรุงให้ผลการค้นหาสายการบินดียิ่งๆ ขึ้นกว่าเดิม
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม