Wednesday, April 18, 2012

มีอะไรใหม่ใน Firefox 4 รุ่นล่าสุดมั้ง??

หลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนาน Firefox 4.0 ตัวจริงก็ออกมาให้ผู้ใช้ได้ใช้กันแล้ว สิ่งที่มีเข้ามาใหม่พอสรุปได้ย่อๆ คือ หน้าตาใหม่,เพิ่ม Firefox Sync เข้ามาในตัว,เพิ่ม Panorama จัดการแท็บให้เป็นกลุ่ม,ใส่ JavaScript engine ตัวใหม่,เพิ่มตัวเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์,รองรับส่วนขยายที่ไม่ต้องเปิด Firefox ใหม่,รองรับมาตรฐานเว็บที่มากขึ้นเช่น HTML5 กับ WebGL,แนะนำให้อ่าน สิ่งที่คุณต้องรู้ใน Firefox 4 และแท็ก Firefox เพื่อจะได้เรียนรู้รายละเอียดของแต่ละส่วนๆ ยิ่งขึ้น วิธีการอัพเกรดให้คลิกที่ ช่วยเหลือ แล้วคลิกที่ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม