Wednesday, April 18, 2012

ผลทดสอบ Firefox 4 เร็วกว่า Google Chrome 10 และ IE 9

เว็บไซต์ CWorld wide web จับเว็บเบราว์เซอร์ออกใหม่ 3 ตัวคือ Firefox 4, Chrome 10 และ IE9 มารันทดสอบ โดยใช้การทดสอบ 6 ประเภท ได้แก่ ชุดทดสอบ JavaScript มาตรฐาน 3 ตัว: WebKit SunSpider, Google V8, Mozilla Kraken, ชุดทดสอบ JSGameBench ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม