Wednesday, April 11, 2012

รัฐบาลซีเรียสร้างเว็บหลอกๆ ให้ใส่รหัสผ่าน Facebook

พักหลังนี้เราจะเห็นความพยายามแบบใหม่ๆ ของรัฐบาลหลายประเทศในการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต (อย่างของบ้านเราก็คือการสร้างหน้า 404 ปลอม) กรณีล่าสุดคือประเทศซีเรียซึ่งกำลังมีเหตุวุ่นวายทางการเมืองกับ Facebook องค์กร EFF รายงานว่าถ้าเข้า Facebook ผ่าน HTTPS ในประเทศซีเรีย เราจะเจอกับ Facebook ปลอม ที่หน้าตาเหมือนกับ Facebook จริงทุกประการแทน ซึ่งเป็นเทคนิคแบบ Man-in-the-middle attack หรือการสร้าง ตัวกลาง ปลอมๆ ระหว่างเหยื่อและเว็บไซต์เป้าหมายที่เหยื่อต้องการจะเข้า โดยเหยื่อจะเข้าใจว่าเป็นเว็บไซต์จริงๆ และเผลอส่งข้อมูลสำคัญ (ในที่นี้คือรหัสผ่าน) ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม