Saturday, April 21, 2012

Facebook เพิ่ม @mention ในช่องคอมเมนต์

Facebook ขยายความสามารถในการใส่ @ แล้วตามด้วยชื่อเพื่อนหรือเพจเพื่อสร้างลิงก์อ้างอิง จากเดิมที่ทำได้เฉพาะช่อง status update ตอนนี้สามารถใส่ @ ได้ในช่องคอมเมนต์แล้ว รูปแบบการใช้งานก็เหมือนเดิมทุกประการ คือพิมพ์ @ แล้วตามด้วยตัวอักษร จากนั้น Facebook จะขึ้นรายชื่อเพื่อนหรือเพจขึ้นมาให้เลือก ส่วนเพื่อนที่ถูกอ้างอิงก็จะได้รับ notification ว่ามีคนพูดถึงเราในคอมเมนต์
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม