Monday, April 9, 2012

Facebook จ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ปล่อยข่าวลบให้ Google

บริษัท Burson-Marsteller ซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์อันดับต้นๆ ได้พยายาม กระซิบ ข่าวเกี่ยวกับบริการด้านเครือข่ายสังคมใหม่ของกูเกิลว่ามันกำลังจะสร้างปัญหาในเรื่องของความเป็นส่วนตัว โดยที่ผ่านมาบริษัทนี้ได้ยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าเพื่อปล่อยข่าวนี้ และวันนี้หนังสือพิมพ์ The every day Beast ก็ออกมาแฉว่าลูกค้าดังกล่าวก็คือ Facebook นั่นเอง Facebook ระบุว่าการจ้างนี้ทำขึ้นเพื่อเหตุผลสองข้อคือ Facebook เชื่อว่าระบบเครือข่ายสังคมของกูเกิลจะสร้างประเด็นความเป็นส่วนตัวใหม่, และ Facebook เชื่อว่ากูเกิลพยายามใช้ข้อมูลของ Facebook เพื่อบริการใหม่นี้ น่าสนใจว่าความพยายามที่ผ่านๆ มาในการสร้างเครือข่ายสังคมของกูเกิลนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าไปหลายครั้ง แต่การกระทำครั้งนี้แสดงว่า Facebook กลัวกูเกิลมากกว่าที่เราคิดกันมาก
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม