Friday, April 20, 2012

3DMark Vantage 1.1.0 โปรแกรมทดสอบความเร็วของการ์ดจอ

3DMark Vantage 1.1.0 คือโปรแกรมประเภท Benchmark  การ์ดจออีกโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มห้องแล็ปต่างๆ ไม่ว่าจะแล็ปตนิตยสารและแล็ปของเว็บไซต์ที่ทดสอบประสิทธิภาพฮาร์แวร์ก็ตาม ทั้งนี้เพราะ 3DMark มีความสามารถในการดึงเอาความสามารถของการ์ดจอที่มีเทคโนโลยีต่างๆ ภายในออกมาแสดงเป็นภาพให้เราเห็นในแบบ 3D อีกทั้งยังวัดผลคะแนนออกมาเป็นตัวเลขให้เราได้ทราบว่าประสิทธิภาพของการ์ดจอเรานั้นดีมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ

There are six tests in 3DMark 11, all fully new. The four graphics tests use advanced rendering ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม