Monday, April 9, 2012

1 ใน 14 โปรแกรมทุกครั้งที่ดาวน์โหลดมักมีมัลแวร์แอบแฝง

ไมโครซอฟท์เปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยบนเบราเซอร์ ระบุ 1 ใน 14 โปรแกรมทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลดมักจะมีมัลแวร์ตัวร้ายแอบแฝงมาด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก SmartScreen Filter ทีมซอฟท์แวร์ยักษ์ใหญ่ด้านความปลอดภัย
SmartScreen Filter ถูกติดตั้งเป็นครั้งแรกบน Net Explorer 7 โดยจะอยู่ในส่วนของส่วนขยายเพิ่มเติมบนเบราเซอร์เพื่อทำหน้าที่กรองเว็บไซต์ฟิชชิ่ง รวมถึงการป้องกันมัลแวร์ต่างๆ ซึ่งทุกเว็บไซต์และทุกการดาวน์โหลดของผู้ใช้จะถูกตรวจสอบไปยังรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฏหมายและได้รับความนิยมในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่อยู่ในรายชื่อ ข้อมูลดังกล่าวนั้นก็จะถูกส่งรายงานต่อไปยังไมโครซอฟท์เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป แต่ถ้าตรวจพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเข้าข่ายหลอกหลวงและเป็นอันตราย ระบบก็จะทำการแสดงรายงานความไม่ปลอดภัยที่หน้าจอและแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าไม่ควรเข้าเยี่ยมชม ขณะที่ IE8 นั้น ถ้าผู้ใช้พยายามที่จะดาวน์โหลดไฟล์จากสถานที่ที่ไม่มีความปลอภัย การดาวน์โหลดดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัติโนมัติ ส่วน IE9 การป้องกันการโจมตีของมัลแวร์จะถูกติดตั้งอยู่ในส่วนขยายด้วยแอพพลิเคชั่น ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม